Laboratoře

Laboratoře kontroly kvality firmy Biomedica, spol. s r. o., pracují v režimu Správné Výrobní Praxe a jsou pravidelně inspektovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Laboratoře disponují moderními kvalifikovanými přístroji a nabízí své služby zejména v následujících oblastech:

– stanovení distribuce velikosti částic u emulzí na přístroji Malvern Mastersizer 3000

– stanovení osmolality roztoku osmometrem Knauer K-7400

– stanovení optické otáčivosti polarimetrem Anton Paar MCP 200

– stanovení hustoty digitálním hustoměrem Rhotec L

– stanovení viskozity kapalin rotačním viskozimetrem Brookfield

– stanovení indexu lomu nebo cukernatosti ve °Bx digitálním refraktometrem

– UV-VIS spektroskopie v rozsahu 200 – 1000 nm

– FT-IR spektroskopie v rozsahu 7800 – 350 cm-1

– stanovení počtu částic pod hranicí viditelnosti dle Ph.Eur. na přístroji AccuSizer 780

– potenciometrické titrace na přístroji MetrOhm Titrando 888

– sterilizace předmětů v laboratorním autoklávu Tuttnauer 2840 EL-D

– HPLC analýzy na přístrojích Thermo Scientific Ultimate 3000 s UV-VIS, DAD a RI detektory

– stanovení prvků na atomovém absorpčním spektrometru Thermo Scientific iCE 3500

– stanovení tvrdosti tablet na tvrdoměru Sotax MT 50 Easy
Od roku 2018 provádíme analýzy na nově pořízených přístrojích popis zde
Pokud však poptáváte jiné analýzy, neváhejte nás přesto kontaktovat – jsme vybaveni řadou dalších přístrojů a uvedené analýzy jsou jen částí našeho portfolia. Poskytujeme též množstevní slevy při větším počtu vzorků k analýze. Napište nám a vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku!