Citralysat

vak_5000_ml_k4-thCitralysat K2, K4, K2 PLUS a K4 PLUS jsou dialyzační roztoky pro kontinuální venovenózní hemodialýzu (CVVHD) s citrátovou antikoagulací 4% roztokem citrátu trisodného a se současným podáváním kalcia. Můžou být používány pouze v kombinaci se zařízením pro kontinuální hemodialýzu, které musí být určeno pro citrátovou antikoagulaci a které musí mít kromě pump na řízení průtoku krve, dialyzačního roztoku a filtrátu, také pumpy na infuzi citrátu a kalcia.

 

Citralysat K2, K4, K2 PLUS a K4 PLUS jsou dodávány jako dvoukomorové vaky s celkovým objemem 5000ml. Dialyzační roztoky k okamžitému použití jsou získány smícháním obsahů obou částí vaků těsně před použitím. Tyto zdravotnické prostředky jsou určeny pouze pro odborné použití po řádném proškolení výrobcem.

Složení jednotlivých roztoků: 

Citralysat K2

 

Dialyzační roztok k okamžitému použití obsahuje:
Kompletní informace najdete v příbalovém letáku.

Chlorid sodný 6,604 g/l
Hydrogenuhličitan sodný 1,680 g/l
Chlorid draselný 0,1491 g/l
Hexahydrát chloridu hořečnatého 0,1525 g/l
Glukóza monohydrát 1,100 g/l

Další složky:
Voda na injekce
Kyselina chlorovodíková 25 %
Koncentrace iontů a glukózy v dialyzační tekutině k okamžitému použití jsou:

Na+ 133 mmol/l
K+ 2 mmol/l
Mg++ 0,75 mmol/l
Cl 116,5 mmol/l
HCO3 20 mmol/l
Glukóza,bezvodá 1,0 g/l
pH = 7,4
teoretická osmolarita >= 278 mosmol/l

 

Citralysat K4

 

Dialyzační roztok k okamžitému použití obsahuje:
Kompletní informace najdete v příbalovém letáku.

Chlorid sodný 6,604 g/l
Hydrogenuhličitan sodný 1,680 g/l
Chlorid draselný 0,2982 g/l
Hexahydrát chloridu hořečnatého 0,1525 g/l
Glukóza monohydrát 1,100 g/l

Další složky:
Voda na injekce
Kyselina chlorovodíková 25 %
Koncentrace iontů a glukózy v dialyzační tekutině k okamžitému použití jsou:

Na+ 133 mmol/l
K+ 4 mmol/l
Mg++ 0,75 mmol/l
Cl 118,5 mmol/l
HCO3 20 mmol/l
Glukóza,bezvodá 1,0 g/l
pH = 7,4
teoretická osmolarita >= 278 mosmol/l

 

Citralysat K2 PLUS

 

Dialyzační roztok k okamžitému použití obsahuje:
Kompletní informace najdete v příbalovém letáku.

Chlorid sodný 6,604 g/l
Hydrogenuhličitan sodný 1,680 g/l
Chlorid draselný 0,0559 g/l
Hexahydrát chloridu hořečnatého 0,2033 g/l
Dihydrogen fosforečnan draselný 0,1701 g/l
Glukóza monohydrát 1,100 g/l

Další složky:
Voda na injekce
Kyselina chlorovodíková 25 %
Koncentrace iontů a glukózy v dialyzační tekutině k okamžitému použití jsou:

Na+ 133 mmol/l
K+ 2 mmol/l
Mg++ 1,00 mmol/l
Cl 115,75 mmol/l
HCO3 20 mmol/l
H2PO4 1,25 mmol/l
Glukóza,bezvodá 1,0 g/l
pH = 7,4
teoretická osmolarita >= 279 mosmol/l

 

Citralysat K4 PLUS

 

Dialyzační roztok k okamžitému použití obsahuje:
Kompletní informace najdete v příbalovém letáku.

Chlorid sodný 6,604 g/l
Hydrogenuhličitan sodný 1,680 g/l
Chlorid draselný 0,2055 g/l
Hexahydrát chloridu hořečnatého 0,2033 g/l
Dihydrogen fosforečnan draselný 0,1701 g/l
Glukóza monohydrát 1,100 g/l

Další složky:
Voda na injekce
Kyselina chlorovodíková 25 %
Koncentrace iontů a glukózy v dialyzační tekutině k okamžitému použití jsou:

Na+ 133 mmol/l
K+ 4 mmol/l
Mg++ 1,00 mmol/l
Cl 117,75 mmol/l
HCO3 20 mmol/l
H2PO4 1,25 mmol/l
Glukóza,bezvodá 1,0 g/l
pH = 7,4
teoretická osmolarita >= 283 mosmol/l