Farmakovigilance

Systém služeb pro zajištění bezpečnosti humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
Nepřetržitá služba pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a nežádoucích příhod zdravotnických prostředků:

MUDr. Martina Lišková.

Tel.: +420 220 990 139

e-mail: vpois@pharmazet.com