Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

 

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech léčivých přípravcích společnosti Biomedica registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto „Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS“ vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1).

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Adresa pro zasílání:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti Biomedica, spol. s r.o. nám můžete také nahlásit e-mailem: info@bio-medica.eu či telefonicky: +420 257 084 204.

Aktuální informace o přípravcích společnosti Biomedica, spol. s r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Biomedica, spol. s r.o. nás kontaktujte na adrese info@bio-medica.eu nebo na telefonním čísle +420 257 084 204.

Systém služeb pro zajištění bezpečnosti humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
Nepřetržitá služba pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a nežádoucích příhod zdravotnických prostředků:

PharmDr. Jana Tomovič Čačaná

Tel. 24/7: +421 911 056 862
E-mail: pv-biomedica(at)emmes.com
Adresa: EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Česká republika