About Us

SOUČASNOST

V současnosti je Biomedica součástí skupiny společností majitele RNDr. Huberta Koukola. Stabilně stojí na třech pilířích v podobě výroby vlastních výrobku, smluvní výroby a prodeje surovin. Od roku 1991 se rozrostla na aktuálních téměř 250 zaměstnanců a je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (GMP).

S logem výrobků Biomedica se můžete setkat v nemocnicích a lékárnách po celé české a slovenské republice, ale i v zahraničí.

ROZVOJ

Od roku 2002 Biomedica buduje své výrobní zázemí v Technologickém parku v Hořátvi u Nymburka. Již v tomto roce zde započala výroba kosmetiky. Od roku 2005 došlo k výraznému rozšíření o další registrované léčivé přípravky – Framykoin zásyp, tablety Kalium Chloratum a sirup Lactulosa.

Ve spolupráci s fondy EU následovaly další velké investice a byla zprovozněna výroba hemodialytických zdravotnických prostředků. A od roku 2013 Biomedica vyrábí infusní a dialyzační roztoky v provozovně v Luhačovicích.

HISTORIE

Biomedica, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jejím majitelem RNDr. Hubertem Koukolem. Na počátku 90. let byl na českém trhu nevyplněný prostor pro bylinné přípravky. Jejich  vývoj a výroba byly podnikatelským záměrem nové firmy s prvním ředitelem MVDr. Josefem Janíčkem. Od konce roku 1995 se společnost úspěšně rozvíjí pod vedením Ing. Jaroslava Říhy.

První výrobky na principu aromaterapie v kombinaci s bylinnými extrakty byly vyvinuty již v r. 1992. Postupně se portfolio výrobku stále rozšiřovalo.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Rozvoj  firmy Biomedica, spol. s r.o. je z části spolufinancován z grantů Evropské unie.

V současné době jsou realizovány dva projekty za podpory EU:

  • Ve spolupráci s MPO ČR  – OP PIK  je to   „Nová environmentálně šetrná technologie obohacování chmelového materiálu o biologicky aktivní látky“  jehož cílem  je  zavedení výroby nového přípravku na bázi chmele, kdy  tato výroba bude výrazně šetrnější k životnímu prostředí.
  • Ve spolupráci  s Ministerstvem práce a sociálních věcí  – OPZ finalizujeme projekt  „Vzdělávání zaměstnanců společnosti Biomedica, spol. s r. o.“  Cílem tohoto projektu je   realizace vzdělávacích aktivit, díky nichž dosáhneme zvýšení úrovně odborných znalostí, profesních dovedností a efektivity práce našich pracovníků

V minulosti se  uskutečnila řada dalších projektů,  jednalo o „Validaci pro farmaceutickou výrobu“  Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo „Rozšíření laboratorního a vývojového střediska“  stejného fondu.