Informace společnosti Biomedica spol. s r.o. pro zaměstnance a další oznamovatele o přijímání oznámení a jejich ochraně („whistleblowing“)

 

Společnost Biomedica spol. s r.o. vnímá dodržování právních předpisů a etických norem jako nedílnou součást své firemní kultury. Jsme přesvědčeni, že férové jednání s našimi kolegy, obchodními partnery, dodavateli, našimi zákazníky a veřejností je základem udržitelného obchodního úspěchu.

Naším cílem je předcházet porušování závazných právních předpisů. Proto doporučujeme každému, kdo pro Biomedica spol. s r.o. vykonává závislou práci v základním pracovněprávním poměru, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž, aby nám oznámil jakékoli jemu známé nebo důvodně podezřelé protiprávní jednání, které:

  • má znaky trestného činu;
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč; nebo
  • porušuje jiné předpisy definované v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně oznamovatelů“).

Pro oznámení platí:

  • Každé oznámení bude považováno za přísně důvěrné.
  • Identita oznamovatele bude chráněna před prozrazením.
  • Všechny poskytnuté informace a údaje budou objektivně a pečlivě vyhodnoceny.
  • Je nutné uvést údaje umožňující identifikaci oznamovatele.
  • Ten, kdo v dobré víře oznámí možné porušení závazných právních předpisů, bude chráněn před jakoukoli formou znevýhodnění, diskriminace nebo odvety. Tato ochrana oznamovateli nenáleží, pokud bylo učiněno vědomě nepravdivé oznámení.

 Na koho se můžete obrátit?

V Biomedica spol. s r.o. je k přijímání a vyřizování oznámení pověřen HR ředitel. Příslušná osoba zajistí, že s oznámením bude zacházeno s náležitou důvěrností a bude vypořádáno v souladu se zákonem. Kontakty na Příslušné osoby oprávněné přijímat oznámení: Erika Novotná, HR ředitel, e-mail whistleblowing@bio-medica.eu, tel. +420 771132663, se sídlem Hořátev 104, 28913.

 Jak můžete oznámení podat?

Oznámení můžete zaslat na email whistleblowing@bio-medica.eu ,dále lze oznámení podat: telefonicky na čísle 771132663, či osobně Příslušné osobě na Hořátev 104, 28913.